201110291005_temetoKözeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés lángját.

Sajnos a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjához virágot, koszorút tegyen, s emlékezzen.
Szomorú tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében
gyakrabban fordult elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, továbbá az ingatlantulajdonos távollétét kihasználva lakásbetörés, illetve besurranás.


Kérjük Önöket, hogy:

• Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy a gépjárművet,
kerékpárjukat biztosan lezárták.
• Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat,
lakáskulcsukat az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! Az elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
• Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a konténerhez mennek is.
• Amennyiben lehetséges ne egyedül, inkább családosan, rokonokkal, barátokkal menjek a sírkertekbe.
• Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák.

• Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak!
• Megbízható szomszédot megkérhetünk arra, hogy távollétünkben kísérje figyelemmel házunkat, lakásunkat, természetesen ezt majd mi is viszonozzuk.
• Végül még egy jó tanács, égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjanak koszorún, mert tüzet okozhat.


 

Természetesen a Rendőrség a Polgárőrséggel közösen ez évben is megkülönböztetett
figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!