10353713_821463561231184_6335977662389512130_nPolgárőreink rendszeresen látnak el közös szolgálatot a közösségi rendőrségi hálózat rendőreivel.

Ismerje meg ön is a közösségi rendőrségi hálózat munkáját:

 

2012 és 2015 között, a Svájci-Magyar Együttműködési Programnakköszönhetően, 476 millió forintos svájci támogatással, összesen közel 560 millió forintból valósul meg a közösségi rendészet modelljének kísérleti bevezetése Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen. A projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel közösen mérje fel a bűnügyi problémákat és az azokra vonatkozó megoldási javaslatokat is velük közösen dolgozza ki. A kísérleti szakaszt követően a közösségi rendészet szellemiségét aTöbbszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért című projektnek köszönhetően további 20 nagyvárosban tervezik bevezetni.  

A közösségi rendészet modelljét már több évtizede sikeresen alkalmazzák, többek között  Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban is. A közösségi rendészet nem különül el Magyarország Rendőrségétől csupán egy újfajta filozófia, szemléletváltás, amely során a rendőrség jobban bevonja a lakosságot az őket érintő problémák feltárásába és megoldásába, annak érdekében, hogy a helyi kapitányságok hatékonyabban, a közösség igényeinek megfelelőbben használhassák fel erőforrásaikat.

A közösségi rendészet modellje kreatív megoldásokat alkalmaz, és minden esetben bevonja a helyi lakosságot a problémák megoldásába, így a polgárok közvetlenebb elérése, fogadóórák megtartása, bűnmegelőzési előadások lebonyolítása, valamint további személyes kapcsolattartás valósulhat meg a közösségi rendőr munkájának köszönhetően: a közösségi rendőr könnyen elérhető, kérdésekkel, észrevételekkel lehet hozzá fordulni.

A megvalósítás során öt szakaszra tagolódik a projekt. A szakmai előkészítés idején a közösségi rendészet tanulmányozása, megismerése történik külföldi tanulmányutak lebonyolításával, illetve különböző külföldi szakirodalmak megismerésével. Ebben a szakaszban készül el az a módszertani kézikönyv is, amely a későbbiekben a közösségi rendőrök oktatásához tananyagként kerül felhasználásra. A tesztrendszer végrehajtásához szükséges felkészülési szakaszban megteremtik a személyi és tárgyi feltételeket, azaz  elkezdődik a közösségi rendőrök képzése, illetve a rendőrkapitányságok felkészítése az új modell bevezetésére. A harmadik szakaszban megindul a rendszer működtetése és monitorozása, bevezetésre kerül az új modell Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen. Az egy éves tesztidőszakot követően a negyedik lépés az új rendszer értékelése, majd  a tapasztalatok alapján javaslatok elkészítése az ötödik, egyben utolsó szakasz megvalósításához, vagyis a modell további 20 nagyvárosban történő bevezetéséhez.

Jelenleg a projekt a szakmai előkészítés fázisában jár, vagyis ebben az időszakban kerül kidolgozásra a közösségi rendőrök képzését segítő Módszertani kézikönyv. A könyv bemutatja a külföldi szakmai anyagok hazánkban is alkalmazható vonatkozásait, a probléma-orientált rendészet alapjait, valamint a hazai rendszert elemezve lehetőségeket kínál a közösségi rendészet bevezetésére.
A Módszertani kézikönyv az alapja annak az oktatási csomagnak, amelynek segítségével a projekt során megvalósul az összesen 40 fő közösségi rendőr, az érintett rendőri állomány, illetve a kiterjesztés időszakában a további 20 nagyváros közösségi rendőreinek képzése. A képzések célja, hogy a közösségi rendőr elsajátíthasson minden olyan kompetenciát, ami elősegíti a lakossággal való aktív és sikeres együttműködésüket.

A közösségi rendőr feladata elsősorban az, hogy megértse és azonosítsa a lakosság problémáit, a bűncselekmények elkerülése érdekében bűnmegelőzési tanácsokkal és különböző technikákkal segítse a közösséget, felhívja a helyiek figyelmét az esetleges veszélyforrásokra, valamint a már megtörtént bűncselekmények esetén a megoldási lehetőségekre, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra, a helyi szervezetek tevékenységeire, civil szervezetek munkájára.

Az adott városban körzetek kerülnek meghatározásra annak érdekében, hogy az emberek a lakóhelyükhöz közeli közösségi rendőrhöz minél előbb eljuttathassák problémáikat, észrevételeiket. A helyiek különböző rendezvényeken, fesztiválokon, személyes kitelepüléseknél, lakossági fórumokon, illetve bűnmegelőzési előadások alkalmával találkozhatnak a közösségi rendőrrel.

A tesztrendszer működése alatt, vagyis abban az időszakban, amikor a közösségi rendőrök megkezdik valódi munkájukat Miskolc, Nyíregyháza, Szeged és Zalaegerszeg utcáin, a lakosság tájékoztatása is megkezdődik. Erre a célra szolgál majd a nagyvárosonként egyedi, a helyi aktualitásokra reagáló honlap működtetése, valamint a plakátok, szórólapok kihelyezése is. Tekintettel arra, hogy a modell jelentősége abban áll, hogy a lakosság ne csak a rendőrségtől várja a problémák megoldását, hanem ő maga is segítse a nehézségek megszüntetését, olyan probléma bejelentő felület kerül majd kialakításra, ahol a polgárok írásos formában is élhetnek észrevételeikkel.

A projekt eredményeként az érintett városokban szorosabb együttműködés alakul ki a közbiztonság javításában érintett szervezetek között, javul a közbiztonság és a lakosság biztonságérzete, hosszú távon pedig létrejön egy olyan szakmai tudásbázis, amely megteremti a modell elterjesztésének lehetőségét, annak további 20 nagyvárosban történő bevezetésével.