Polgárőreink a megemlékezés napján is folyamatos szolgálatot látták el Miskolcon.Polgárőreink a városban megtartott megemlékezések ideje alatt fokozott szolgálatot láttak el a belváros területén. A rendezvény végeztével azonnal külterületi szolgálatra indultak mivel sajnos meg szaporodtak az illegális fakitermelések.

 

 

Az illegális fakitermelés illetve szemét lerakások megakadályozása miatt rendszeres a területen a polgárőr jelenlét.